Vastaava työnjohtaja

Tuntuuko, että rakennusprojekti on kaukana omasta osaamisalueesta? Rakennusinsinöörimme on rakennusalan ammattilainen, jotta sinun ei tarvitse olla.

Milloin vastaavaa työnjohtajaa tarvitaan?

Vastaava työnjohtaja pitää nimetä projekteille, joihin tarvitaan rakennuslupa. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi uudiskohteet kuten omakotitaloprojektit ja remontit, joissa tehdään isoja muutostöitä. Vastaava työnjohtaja valvoo, että rakennetaan teknisesti oikein ja hyvää rakennustapaa noudattaen.

Rakennuslupa haetaan kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta. Rakennuslupaa varten tarvitaan suunnitelmat ja piirrustukset rakennusprojektista. Rakennusvalvonta hyväksyy kuvat leimaamalla lupakuvat. Vastaava työnjohtaja hyväksytetään kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnassa projektille.

Ennen rakentamisen alkamista

Ennen rakennustöiden alkua pidetään aloituskokous, johon osallistuu projektin eri tahot. Rakennusluvassa kerrotaan tarvittavat katselmukset ja tarkastukset. Aloituskokouksessa sovitaan rakennusprojektin vastuualueet. Tämän jälkeen rakennusprojekti voi alkaa.

Rakennusprojekti on kokonaisuus, jossa voi olla mukana eri toimijoita, kuten sähköasentaja, lvi-urakoitsija, maanrakentaja ja rakennusliike. Kaikkien toimijoiden yhteistyö varmistaa projektin sujuvan etenemisen. Vastaava työnjohtaja on mukana varmistamassa, että projekti etenee hyvin ja sopivassa aikataulussa ottaen huomioon eri työvaiheet.

Rakentamisessa voi olla mukana monta eri tahoa

Tarvittavat tarkastukset kirjataan tarkastupöytäkirjaan ja niisä on mukana kunnan tai kaupungin rakennusvalvonta ja vastaava työnjohtaja, osassa pelkkä vastaava työnjohtaja. Tällaisia tarkastuksia ovat esimerkiksi perustusten tarkastaminen, talon rungon tarkastaminen tai märkätilojen lattiakaatojen ja vesieristyksen tarkastaminen. Käyttöönottotarkastus tehdään ennen kohteeseen muuttoa ennen lopputarkastusta. Omakotitaloprojekteissa lopputarkastus tehdään, kun piha ja rakennusluvan mukaiset piharakennukset ovat valmiit. Tarvittaessa rakennusluvalle voidaan hakea jatkoaikaa kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta.

Märkätilojen remontoiminen

Vastaava työnjohtaja voi olla mukana myös esimerkiksi pelkkien märkätilojen remontoimisessa, jos niille on tarvittu rakennuslupa. Katselmukset työvaiheittain varmistavat, että rakentaminen on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen. Piiloon jäävät rakenteet on hyvä tarkistaa yllätysten välttämiseksi tulevaisuudessa. Lopputarkastuksessa esitetään tarkastuspöytäkirjat ja varmistetaan, yhdessä rakennustarkastajan kanssa, että kohde on tehty huolellisesti eikä siellä ole puutteita.

Vastaava työnjohtaja on rakennusalan ammattilainen

Asiakkaan ei tarvitse itse olla rakennustaitoinen. Rakennus- ja insinööritoimisto Rönnins:in vastaavan työnjohtajan tehtävä on valvoa rakennusprojektin etenemistä ja oikeaoppista rakentamista. Kun rakentaminen tehdään huolellisesti on se samalla myös ympäristön kannalta hyvä. Kestävä rakentaminen tarkoittaa, ettei piiloon jääviä rakenteita tarvitse alkaa korjata heti. Teknisesti oikein rakentaessa varmistetaan, että lähitulevaisuudessa voidaan selvitä vain pienillä pintaremonteilla. Tämän vuoksi se on myös kustannustehokasta.

Varmista projektisi onnistuminen ja vältä ylimääräinen päänvaiva! Kysy lisää.