Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins käsittelee keräämiään henkilötietoja. Rönnins on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaniensa yksityisyyttä. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely suoritetaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja: asiakaspalvelu@ronnins.fi.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins
Y-tunnus: 3016186-8
Eväsojanlenkki 11
12400 Tervakoski
Puhelinnumero: +358 407063953
asiakaspalvelu@ronnins.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakkaiden palveluun ja yhteydenpitoon, tilattujen palvelujen tuottamiseen, laskutukseen ja muihin verrannollisiin liiketoiminnan tarkoituksiin. Kerättyjä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille ainoastaan tilaajalle, kuten taloyhtiöille.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
● Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
● Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
● Valvontakäynnin yhteydessä

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaan omalla suostumuksella tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista. Rönnins:in henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisteri

Rakennus- ja insinööritoimisto Rönnins:in asiakasrekisterissä voidaan käsitellä asiakkaiden itsestään luovuttamia henkilötietoja tai rakennusvalvontakäynnin yhteydessä raportoinnin kannalta kerättyjä oleellisia henkilötietoja, kuten kuvat saneerauskohteesta. Näihin sisältyvät:
• nimi
• osoitetiedot
• asiakassuhteen ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
• Y-tunnus (yritykset) / henkilötunnus
• asiakasnumero
• laskutustiedot
• yhteyshenkilö (yritysten)
• asiakassuhteen yhteydenpitoon ja palvelun laadunvalvontaan liittyvät tiedot

Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins:in verkkosivujen yhteydenottolomakkeella kerätään henkilötietoja vain palveuntuottamiseen yhteydenottajan nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja yhteydenottajan vapaaehtoisen viestin muodossa. Yhteydenottolomakkeella kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ulkopuolisiin, eikä niitä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman yhteydenottolomakkeen lähettäjän suostumusta.

 1. Säännönmukaiset henkilötietolähteet

Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins:in asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään. Rönnins:in verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta kerätään henkilötietoja asiakkaalta itseltään.

 1. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins:in palveluksessa olevat henkilöt, joiden vastuualueeseen ne kuuluvat. Rönnins käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia kirjanpitäjä- ja tilintarkastuspalveluita, joille luovutetaan yrityksen sopimus- ja laskutustietoja taloushallintoa varten. Projekteihin osallistuu sekä isännöitsijät että taloyhtiöt kuten myös projektien urakoitsijat. Nettisivujen yhteydenottolomakeella kerättyjä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins säilyttää kerättyjä henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä eriteltyjen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins:in asiakasrekisteriin pääsee käsiksi vain yrityksen palveluksessa olevat henkilöt. Asiakastiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat yleensä sähköisessä muodossa ja niitä käytetään pääosin laskutukseen, palvelun laadun varmistamiseksi ja yhteydenpitoon tilatun palvelun aikana. Laitteet ja sovellukset, joilla asiakasrekisteritietoja käsitellään on suojattu asianmukaisesti. Yrityksen paperiset asiakirjat säilytetään yrityksen toimitiloissa ja niitä säilytetään vain niin kauan kun tarpeellista lakisääteisten velvotteiden noudattamiseksi.

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakkailla on seuraavat oikeudet koskien Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins:in ylläpitämiä henkilötietoja:

• tulla tiedotetuksi henkilötietojen keräämisestä ja henkilötietojen käsittelystä
• saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin
• pyytää itseään koskevien mahdollisesti vanhentuneiden tai virheellisten henkilötietojen oikaisua
• saada Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins:in keräämät henkilötietonsa siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli turvallista ja teknisesti mahdollista
• peruuttaa antamansa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä niiden ollessa virheellisiä tai käsittelyn ollessa laitonta
• pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli asiakas peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä, asiakas vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä tai tietojen käsittely on lainvastaista

8.1. Asiakkaan tarkastuspyyntö omiin henkilötietoihin

Tarkastuspyynnöt Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins:in keräämiin henkilötiedoista pyydetään lähettämään sähköpostilla: asiakaspalvelu@ronnins.fi. Kaikkia henkilötietojen poistamisen pyyntöjä ei voida toteuttaa lakisääteisten velvollisuuksien vallitessa. Pyynnöstä tulee pystyä todentamaan pyytäjän henkilöllisyys, joka voi vaatia lisätietojen kysymistä henkilöltä tai henkilön tapaamista henkilökohtaisesti. Jos kaikki esitetyt ehdot täyttyvät toimitetaan seuraavat tiedot:

• vahvistus asiakkaan henkilötietojen käsittelystä
• koneellisesti luettavassa muodossa kopio asiakkaan henkilötiedoista
• asiakkaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
• asiakkaan henkilötietoryhmät
• asiakkaan henkilötietolähteet
• asiakkaan henkilötietojen säilytysajat
• asiakkaan henkilötietojen kolmansien osapuolien vastaanottajat
• tieto asiakkaan henkilötietojen luovuttamisesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tarkastuspyyntö pyritään vastaamaan/toteuttamaan yhden kalenterikuukauden mittaisen jakson sisällä pyynnön vastaanottamisesta siitä kun pyytäjän henkilöllisyys on todennettu. Tilanteissa, joissa pyyntöjä on ylivoimainen lukumäärä kuukauden vastausaika voi ylittyä. Kyseisessä tapauksessa Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins ilmoittaa tarkastuspyynnön tekijälle kuukauden sisällä pyynnön saapumisesta vastauksen viivästymisestä ja sen syistä.

 1. Evästeet

Rönnins:in verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivuilijan vierailijan laitteelle tallennetaan vierailijan sen hyväksyessä. Yritys kerää evästeillä tietoa toimivan asiakaspalvelun varmistamiseksi. kuten miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, mitä verkkosivuja käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän laitteen näyttötarkkuus, käyttäjän laitteen käyttöjärjestelmä sekä käyttäjän IP-osoite.

 1. Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins ei käsittele henkilötietoja profilointia tai automatisoitua päätöksentekoa varten.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselostetta voidaan tulevaisuudessa muuttaa vastaamaan vallitsevaa lainsäädäntöä.
 2. Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntö tai lisätietoja: asiakaspalvelu@ronnins.fi