Kategoriat
Rakentaminen

Osakkeenomistajan kylpyhuoneremontin kulmakivet

Kylpyhuoneremontin aloittaminen varsinkin vanhemmissa taloyhtiöissä on usein ajankohtainen. Mitä kuitenkin olisi hyvä ottaa huomioon ennen remontin aloittamista? Nimittäin kiiltävän uuden laattapinnan alla on monta rakennusteknistä tärkeää vaihetta.

Kylpyhuoneremontista on ilmoitettava taloyhtiölle

Osakkaan on tehtävä remontista ilmoitus taloyhtiölle. Taloyhtiö määrää remonttiin rakennusteknisen valvojan. Valvojan kanssa sovitaan aloituskatselmus, johon osallistuu osakas, urakoitsijat ja valvoja. Ennen katselmusta on hyvä olla suunnitelma tehtynä, jossa on huomioitu vesijohdot, viemärit ja lattiakaivot. Suunnitelman osakkeenomistaja tekee yleensä yhdessä urakoitsijan kanssa.

Aloituskatselmuksessa esitellään urakoitsijan kanssa yhdessä tehty suunnitelma ja se käydään valvojan kanssa läpi. Tässä vaiheessa suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset. Jos talo on rakennettu ennen vuotta 1994, täytyy kylpyhuoneesta olla tehtynä asbestikartoitus. Asbestikartoituksen voi tilata eri yrityksiltä. Tähän kannattaa varata aikaa parista päivästä muutamaan viikkoon. Asbestikartoitus täytyy olla tehtynä ennen aloituskatselmusta.

Tärkeät työvaiheet jäävät valmiin pinnan alle piiloon

Kun suunnitelmat ja asbestikartoitus on tehty ja hyväksytty, urakoitsija ja osakas sopivat remontin aloittamisesta. On hyvä muistaa, että hyvän rakennustavan mukaisesti, vanha puretaan uuden alta. Purkutöiden jälkeen tehdään purkukatselmus ja mitataan kosteudet. Kohteen mukaan myös viemärimuutokset täytyy tarkastaa ennen kuin ne jäävät rakenteiden alle piiloon.

Purkutöiden ja mahdollisten viemärimuutosten jälkeen aletaan tekemään kylpyhuoneeseen seinä- ja lattiapintojen pohjatöitä kuten lattiakaatoja, mahdollisia seinäpintojen oikaisuja ja paikkauksia. Valvoja tarkastaa pohjatyöt.

Valvojan tehtävä on tarkastaa että kaikki on kunnossa

Vedeneritys on tärkeä työvaihe. On hyvä huomioida, että vesieriste ei ole levitetty vanhan laattapinnan päälle. Vedeneristeen tulee olla yhtenäinen ja reiätön. Myös putkien läpiviennit, kaivojen vedeneristysliitokset ja tulvakynnyksen vedeneristys pitää olla asennettuna oikein. Valvoja tarkastaa edellä mainitut ja ottaa koepalat sekä seinän että lattian vedeneristeestä. Koepalalla varmistetaan, että eristepaksuus on valmistajan suosituksen mukainen.


Viimeistelytöiden jälkeen pidetään loppukatselmus, johon osallistuu urakoitsija, valvoja ja halutessaan myös työn tilaaja. Loppukatselmuksessa käydään läpi laatoitustyön jälki, kalusteet ja muut viimeistelytyöt. Valvoja kirjoittaa loppuraportin, jossa ilmenee kylpyhuoneessa tehdyt muutokset ja käytetty märkätilajärjestelmä (eli kenen valmistajan tuotteita on käytetty). Loppuraportti jää taloyhtiölle.


Suunnitelmallisia remonttihetkiä!