Rakennuskonsultointi

Rakennuskonsultointi

Remontti- tai rakennustyö pitäisi aloittaa, vaikka rakentaminen ei ole omaa vahvinta osaamisaluetta? Rakennus- ja insinööripalvelu Rönnins:illä on pitkä käytännön työkokemus.

Uuden rakentaminen kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta projekti sujuisi mahdollisimman sujuvasti ja ongelmitta. Luotettavien urakoitsijoiden valinta ja onnistunut kilpailutus voi olla aikaa vievää ilman käytäntöön perehtyneisyyttä ja alan asiantuntijuutta.

Joskus ei kuitenkaan kannata rakentaa uutta vaan korjata vanhaa. Remontoidessa vanhaa, vastaan voi tulla yllätyksiä, sillä rakentaminen on ottanut isoja teknisiä harppauksia eteenpäin vuosien saatossa. Näin ollen aikaisemmat rakennustavat- ja tyylit eivät aina vastaa nykypäivän vaatimuksia.

Apua voi tarvita myös pelkässä remontin suunnittelussa, koska usein ne kuitenkin toteutetaan keskellä asiakkaan kiireistä arkea. Projektin tulee istua yksilöllisesti asiakkaan arkeen, jotta paras mahdollinen tulos saadaan aikaan. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Rakennuskonsultointi