Kategoriat
Rakentaminen

Valvoja- tarvitaanko valvontaa?

Valvoja valvoo taloyhtiön etua kylpyhuoneremonteissa

Varsinkin vanhemmissa taloyhtiöissä erilaiset remontit tulevat ajankohtaisiksi. Asunto-osakkeiden kylpyhuoneita remontoidessa rakentamista valvoo rakennusvalvoja. Valvoja valvoo taloyhtiön etua ja sitä, että rakennetaan teknisesti oikein ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Muita ajankohtaisia remontteja saattavat olla ikkunaremontit, julkisivuremontit ja isot linjasaneeraukset. Asuntokohtaiset remontit nostavat asunnon arvoa, mutta myös hyvässä kunnossa oleva talo ehkäisee arvon menetykset myös yksittäisissä osakeissa.

Tarvitseeko omakotitalon tai mökin rakentaminen valvojaa?

Valvojan voi palkata myös omakotitalon tai mökin rakentamiseen. Tässä tapauksessa valvoja valvoo, että kaikki sujuu parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan kannalta rakentamisen edetessä urakotsijoiden kilpailuksesta lopputarkastukseen ja kohteen käyttöönottoon. Omakotitalorakentamisessa suositaan valmiita omakotitalopakettaja avaimet- käteen malliin, jossa samassa paketissa hankitaan talopaketti ja vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja tarvitaan silloin kun rakennetaan uutta tai muutetaan jotain siinä määrin, että tarvitaan erillinen rakennuslupa. Kummatkin ovat rakennusalan asiantuntijoita.

Rakentaminen kannattaa aina tehdä huolella

Kun rakennetaan tai remontoidaan kestävästi ja laadukkaasti vältytään ylimääräisiltä yllätyksiltä ja korjaustöiltä, jotka nostavat kustannuksia. Rakennusprojektien suunnittelu on hyvä tehdä huolella, jotta vältytään rakennusprojektin turhalta venähtämiseltä ja epämukavuudelta niin asunnon, omakotitalon tai koko taloyhtiön osalta.

Rakennusprojekti vaatii aikatauluttamista

Rakentaminen on usein monen toimijan yhteistyötä. Selvillä ohjeilla ja yhteisymmärryksellä varmistetaan, että kaikki sujuu hyvin ja ongelmitta. Rakentamisessa on monta vaihetta ja mukana on eri alan toimijoita, kuten sähköasentajia ja putkimiehiä. Kaikkien toimijoiden on oltava kartalla siitä, miten projekti etenee ja koska omat työnsä voi aloittaa tai niitä jatkaa. Osa töistä onnistuu vasta jonkun muun osuuden valmistuttua. Näin on esimerkiksi kylpyhuoneremontissa: vasta laatoitustyön jälkeen putkimies voi asentaa vesikalusteet tai sähköurakoitsija viimeistellä sähkötyöt. Parhaimmillaan rakennusprojektissa kaikki ovat ajantasalla työn edistymiseltä ja työt etenevät saumattomasti. On kuitenkin muistettava, että varsinkin vanhemmissa taloissa yllätyksiltä ei voi aina välttyä esimerkiksi rakenteita purkaessa, vaikka rakennusalan ammattilaiset osaavatkin arvella mahdolliset ongelmakohdat huolella tehdyssä suunnitteluvaiheessa.

Iloa rakentamiseen!

Laattojen saumaus
Kategoriat
Rakentaminen

Osakkeenomistajan kylpyhuoneremontin kulmakivet

Kylpyhuoneremontin aloittaminen varsinkin vanhemmissa taloyhtiöissä on usein ajankohtainen. Mitä kuitenkin olisi hyvä ottaa huomioon ennen remontin aloittamista? Nimittäin kiiltävän uuden laattapinnan alla on monta rakennusteknistä tärkeää vaihetta.

Kylpyhuoneremontista on ilmoitettava taloyhtiölle

Osakkaan on tehtävä remontista ilmoitus taloyhtiölle. Taloyhtiö määrää remonttiin rakennusteknisen valvojan. Valvojan kanssa sovitaan aloituskatselmus, johon osallistuu osakas, urakoitsijat ja valvoja. Ennen katselmusta on hyvä olla suunnitelma tehtynä, jossa on huomioitu vesijohdot, viemärit ja lattiakaivot. Suunnitelman osakkeenomistaja tekee yleensä yhdessä urakoitsijan kanssa.

Aloituskatselmuksessa esitellään urakoitsijan kanssa yhdessä tehty suunnitelma ja se käydään valvojan kanssa läpi. Tässä vaiheessa suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset. Jos talo on rakennettu ennen vuotta 1994, täytyy kylpyhuoneesta olla tehtynä asbestikartoitus. Asbestikartoituksen voi tilata eri yrityksiltä. Tähän kannattaa varata aikaa parista päivästä muutamaan viikkoon. Asbestikartoitus täytyy olla tehtynä ennen aloituskatselmusta.

Tärkeät työvaiheet jäävät valmiin pinnan alle piiloon

Kun suunnitelmat ja asbestikartoitus on tehty ja hyväksytty, urakoitsija ja osakas sopivat remontin aloittamisesta. On hyvä muistaa, että hyvän rakennustavan mukaisesti, vanha puretaan uuden alta. Purkutöiden jälkeen tehdään purkukatselmus ja mitataan kosteudet. Kohteen mukaan myös viemärimuutokset täytyy tarkastaa ennen kuin ne jäävät rakenteiden alle piiloon.

Purkutöiden ja mahdollisten viemärimuutosten jälkeen aletaan tekemään kylpyhuoneeseen seinä- ja lattiapintojen pohjatöitä kuten lattiakaatoja, mahdollisia seinäpintojen oikaisuja ja paikkauksia. Valvoja tarkastaa pohjatyöt.

Valvojan tehtävä on tarkastaa että kaikki on kunnossa

Vedeneritys on tärkeä työvaihe. On hyvä huomioida, että vesieriste ei ole levitetty vanhan laattapinnan päälle. Vedeneristeen tulee olla yhtenäinen ja reiätön. Myös putkien läpiviennit, kaivojen vedeneristysliitokset ja tulvakynnyksen vedeneristys pitää olla asennettuna oikein. Valvoja tarkastaa edellä mainitut ja ottaa koepalat sekä seinän että lattian vedeneristeestä. Koepalalla varmistetaan, että eristepaksuus on valmistajan suosituksen mukainen.


Viimeistelytöiden jälkeen pidetään loppukatselmus, johon osallistuu urakoitsija, valvoja ja halutessaan myös työn tilaaja. Loppukatselmuksessa käydään läpi laatoitustyön jälki, kalusteet ja muut viimeistelytyöt. Valvoja kirjoittaa loppuraportin, jossa ilmenee kylpyhuoneessa tehdyt muutokset ja käytetty märkätilajärjestelmä (eli kenen valmistajan tuotteita on käytetty). Loppuraportti jää taloyhtiölle.


Suunnitelmallisia remonttihetkiä!

Kategoriat
Rakentaminen

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi ei ole pelkkä turhanpäiväinen kuluerä

Tehokkuuden ajattelu rantautui eri aloille vuosikymmeniä sitten. Varsinkin yksityisellä puolella se omaksuttiin niin hyvin, että ajattelumalleja on haasteellista muuttaa. Miksi malleja olisi kuitenkin hyödyllistä ainakin kohentaa, jos nyt ei sentään kokonaan muuttaa? Tehokkuus on verrannollinen työn tulokseen, tavalla tai toisella. Tavoite voi olla sama, vaikka toimintamallit, jolla siihen päästään ovat eri. Kukaan ei ole parhaimmillaan loppuun ajettuna.

Monenlaista kiirettä

Pieni kiire tai väliaikainen stressintunto ajoittain tuo vauhtia, ja voi luoda tehokkaampia tapoja tehdä työtä. Tasapaksu suorittaminen vuodesta toiseen, ilman minkäänlaista sytykettä muuttaa mitään, ei kehitä. Sen sijaan, se jättää katselemaan horisonttiin himmeneviä takavaloja muiden ajaessa ohi kovaa vauhtia muun maailman mukana.

Iso kiire ja loputon stressi ei kuitenkaan anna aikaa tai mahdollisuutta kehittyä tai kehittää. Loppuun ajettuna ei jaksa eikä kiinnosta, se on selvä. Mikään, kuten tämäkään, ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Sillä se että ei ole kiire, ei varmista sitä, että työt suoritetaan tehokkaasti tai että työyhteisössä olisi halua kehittyä tai kehittää, vaikka mahdollisuus siihen olisi. Siihen tarvitaan motivaatiota. Motivaation etsiminen vaatii viitseliäisyyttä, paneutumista ja ehkä vähän tietoakin. Mutta ennen kaikkea pelkkä kiinnostus motivaation etsintään jo riittää havainnoimaan omaa työyhteisöä ja sitä, miten se motivoituu.

Hyvinvoiva työntekijä tuottaa

Varmasti kiistatonta on se, että työntekijä, joka voi hyvin, on todennäköisemmin myös motivoitunut ja tehokas kestävästi (ei vain lyhytaikaisesti). Hyvinvoivat työntekijät haluavat tulla töihin ja tehdä ne hyvin. Terveessä työyhteisössä kannustetaan ja otetaan vastaan kehittämisajatuksia, huolimatta siitä motivoituuko ihminen kilpailuasetelmasta vai halusta kehittää omaa itseä. Näin ainakin teoriassa, käytäntöön vieminen on joskus sananhelinää haastavampaa.

Kategoriat
Rakentaminen

Taloyhtiöiden remontit

Taloyhtiön kokouksessa selkäpiitä karmii, kun edessä on kymmenien tuhansien kunnossapitotyö tai jopa satojen tuhansien putkiremontti. Ne vaativat paitsi rahaa, myös aikaa, nipistävät hetkellisesti asuinmukavuudesta ja aiheuttavat lisäharmia perheiden arkeen. Miksi ne kuitenkin kannattaa tehdä ajoissa?

Mikään ei kestä ikuisesti. Omasta sijoituksesta kannatta pitää hyvää huolta. Remontin lykkääminen liian pitkälle nostaa kustannuksia ja voi aiheuttaa vaikeuksia kiinteistön arvon pudotessa remontin rahoituksen suhteen. Tämä koskettaa niin sijoitusasunnon omistajia, kuin oman asunnon omistajia. Myös vuokralaisten asuinmukavuudesta kannattaa pitää huolta, hyvän vuokrasuhteen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Remonttien ajoitus on tärkeää, etteivät kaikki taloyhtiön remontit ajoitu liian lähelle toisiaan. Useat samanaikaiset remonttilainat alkavat rasittaa osakkeenomistajien kukkaroa. Taloyhtiön remonttien suunnitelmat on järkevää toteuttaa hyvin ja oikeissa kokonaisuuksissa. Tähän usein tarvitaan asiantuntijan apua. Esimerkiksi putkiremontin yhteydessä on hyvä vaihtaa samalla sähkötekniikkaa ja mahdollisesti viemärit, jotta ne eivät vaatisi enää uutta laajaa remonttia.

Taloyhtiön remonteissa kannattaa aina muistaa, että kyseessä on ihmisten kodit. Saman taloyhtiön katon alla asuvilla perheillä saattaa olla hyvin erilaiset lähtökohdat remontteihin.

Kategoriat
Rakentaminen

Näin teet laattojen saumauksen ilman sotkemista

Laattojen saumaus on työ, joka onnistuu lähes jokaiselta tee-se-itse-henkilöltä. Jos laatoitus on jo onnistunut, myöskään saumaus ei varmasti muodostu ongelmaksi.

Saumaustyön voi kuitenkin tehdä sotkevasti tai sitten tehokkaasti ilman turhaa häsläystä. Aloitetaan ihan alusta:

Laattojen saumaamisessa tarvitset saumalaastin ohella hanskat, saumauslastan, saumauspesusetin, sekotusvispilän ja ämpärin. Saumaustarvikkeissa kannattaa ottaa huomioon, että saumaspesusetin pesusieni on oikeanlainen. Kannattaa varmistaa että neliskanttisessa pesusienessä on viiltoja, eikä se ole ihan tasainen. Tämä sen vuoksi, että viiltoinen sieni pesee saumalaastin tehokkaammin pois, eikä se jää pyörimään laatan päälle. Rautakaupoissa tai ihan tavallisissa marketeissa on kattava valikoima saumaukseen sopivia työkaluja. Suosittelen kotiremontoijaa tarkastamaan työkalukirppikset, sillä usein näitä työkaluja ei tarvita kuin muutaman kerran tai ainakin hyvin harvoin. Laatoituksia kun ei joka kevät-trendin mukana varmasti jaksa tai kannata alkaa uusimaan.

Saumaus aloitetaan sekoittamalla saumalaasti sopivan notkeaksi. Lattiasaumauksessa laasti saa olla hieman jäykempää, koska silloin saumat täyttyvät paremmin ja niihin jää vähemmän ilmakuplia. Tämän jälkee saumalaasti levitetään saumoihin. Seinäsaumoissa kannattaa ottaa huomioon, että heti levityksen jälkeen laastia voi alkaa pesemään pois. Seinissä saumalaasti kuivaa nopeammin kuin lattiassa. Seinien saumalaasteja pestessä kannatta panostaa siihen, että saumoista tulee tasaisia ja hyvännäköisiä. Kun seinien saumalaasti on kuiva ja laattojen pinta on vieläkin pölyinen, sienellä kannattaa tehdä yhdensuuntaisia vetoja välillä sientä kastellen. Yhdensuuntaiset vedot keräävät pölyn, eivätkö turhaan levitä sitä.

Lattian saumauksessa saumalaasti levitetään lattiaan, joko osissa tai koko lattiaan kerralla riippuen alueen koosta. Epävarman tekijän kannattaa levittää pieniä alueita kerrallaan. Kun saumalaasti on levitettynä sen annetaan olla niin kauan kun laatan pinta alkaa kuivua ja vaalentua. Sormella kokeilemalla laasti tuntuu nahealta, mutta ei märältä. Parhaan lopputuloksen saa kun pesusienellä pesee ylimääräistä laastia yhdensuuntaisin vedoin, samoin kuin seinissä. Lattiassa kuitenkin kannattaa koko pesu tehdä alusta asti yhdensuuntaisin vedoin.

Saumausiloa!